KOM | Benchmarking miest
Vstup do systému pre participantov projektu:
Login:
Heslo:

Chcete sa prihlásiť na pokračovanie (roll out) projektu, príp. máte záujem o ďalšie informácie ? Kliknite sem.

BENCHMARKING MIEST

Myšlienka porovnávať efektívnosť riadenia miest, alebo inými slovami porovnávať kvalitu spravovania miest, nie je nová. Zaviesť proces merania a nestáleho porovnávania, ktorý je dlhé roky aplikovaný vo firemnej oblasti, aj na mestá, sme chceli ešte počas pôsobenia vo funkcii splnomocnenca vlády. Tým, že slovenská legislatíva postavila všetky mestá a obce na jednu úroveň, všetky majú rovnaké právomoci, ale aj zodpovednosť, vznikli dobré rámcové podmienky pre možnosť porovnávania zabezpečovania jednotlivých prevzatých kompetencií.

Vhodným nástrojom ako to robiť je benchmarkingová metóda. Tá by nemala byť zúžená iba na analýzu konkurencie, napriek tomu, že naše mestá a obce si už v mnohých oblastiach konkurujú a zároveň sú v konkurencii s mestami Európskej únie. Rovnako by nemala slúžiť iba na kopírovanie konkurencie. Hlavnou myšlienkou bolo a je vytvoriť pre slovenské mestá prostredie, v rámci ktorého budú môcť porovnávať dopady svojich rozhodnutí v jednotlivých oblastiach verejných služieb. Myslíme si, že vytvorením interaktívneho internetového portálu a sústavy ukazovateľov sa to podarilo.

Určite sme zatiaľ nedosiahli ideálny stav. Považujeme za významný krok skutočnosť, že na projekte sa zúčastnilo viac než 30 slovenských miest, ktoré boli ochotné spracovať 157 údajov o mestách v rokoch 2004 – 2010. V aktuálnom roku pribudnú mestské časti Bratislavy: Petržalka a Staré mesto.

Stratégie rozvoja mesta a na ne nadväzujúce programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, programové rozpočtovanie a benchmarking, to je trojuholník, ktorý by mal mestským orgánom umožniť efektívne a kvalitne spravovať a rozvíjať vlastné územie.

Našim prianím je, aby sa počet miest spolupracujúcich na projekte rozšíril, aby sa nám podarilo porovnávať slovenské mestá so zahraničnými mestami a najmä to, aby sa poznatky benchmarkingu prejavili v zabezpečovaní služieb pre obyvateľov miest.

Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o. Piešťany, ďakuje všetkým partnerom a priateľom z participujúcich miest, ktorí na projekte spolupracovali, spolupracujú a veria mu, pretože by sa ho nezúčastňovali nad rámec svojich pracovných povinností:

  • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  • Únia miest Slovenska
  • Mestá : Bojnice, Bytča, Gelnica, Holíč, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Medzev, Martin, Nitra, Nová Dubnica, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poltár, Prešov, Rajecké Teplice, Snina, Spišská Nová Ves, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Veľký Meder, Vráble, Zvolen, Žilina

Na záver jeden citát definujúci benchmarking:
„Benchmarking je postup, pri ktorom sme takí skromní, že priznáme, že niekto iný je v niečom lepší a potom sme takí chytrí, že zistíme, ako sa im v tom môžeme vyrovnať alebo ich dokonca predbehnúť“